Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Lista prac doktorskich

Prace doktorskie wyświetlają się zgodnie z wyszukiwarką w górnej części strony.

nr autor tytuł nazwa uczelni rok obrony
1. Filip Taterka Les expéditions au pays de Pount sous la XVIIIe dynastie égyptienne : Essai de compréhension du rôle idéologique des missions « commerciales » Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu & Université Paris-Sorbonne 2018
2. Jadwiga Iwaszczuk Topografia rytualna Teb w czasach panowania Hatszepsut. Królewskie projekty budowlane. Brzeg zachodni Polska Akademia Nauk 2017
3. Patryk Chudzik Topografia i architektura Teb w okresie Średniego Państwa Uniwersytet Wrocławski 2017
4. Aleksandra Hallmann The Representation of Private Costume in Egyptian Art from the 25th to the 31st Dynasty Uniwersytet Warszawski 2015
5. Marta Sankiewicz Ikonografia Hatszepsut i Totmesa III w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2015
6. Franc Zalewski Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna materiałów użytych do budowy megalitów Starego Państwa Egiptu Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu 2014
7. Aleksandra Brzozowska Porty i przystanie Egiptu Przedptolemejskiego Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury 2013
8. Mariusz Drzewiecki Ufortyfikowane założenia architektoniczne w kontekście osadniczym w Górnej Nubii w czasach królestwa Makurii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2013
9. Anastazja Stupko Sceny ofiarne w Kaplicy Hatszepsut (Deir el-Bahari). Diachroniczna analiza motywu Uniwersytet Warszawski 2012
10. Anetta Łyżwa-Piber Life in isolation: Daily life in Old Qasr (Dakhleh Oasis) in the 19th-early 20th century AD Macquarie University, Australia 2012
11. Piotr Maliński Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno-kulturowa funkcja materialnych śladów przeszłości w Dolinie Nilu (na przykładzie plemienia Manasir z północnego Sudanu) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny 2012
12. Anna Krystyna Zając Symbolika scen z przedstawieniami łodzi w sztuce naskalnej okresu pre- i wczesnodynastycznego w Egipcie Uniwersytet Jagielloński 2011
13. Dzierzbicka Dorota Wine in Graeco-Roman Egypt Uniwersytet Warszawski 2011
14. Białostocka Olga Świątynia milionów lat w świetle starszych modeli architektonicznych. Dsr-dsrw Hatszepsut jako świątynia odrodzenia k3 Uniwersytet Warszawski 2010
15. Ochała Grzegorz Chronological Systems of Christian Nubia Uniwersytet Warszawski 2010
wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl