Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Marina el-Alamein - Polsko-Egipska Misja Konserwatorska w Marina el Alamein w Egipcie

Kierownik misji: prof. dr hab. Stanisław Medeksza, zastępca kierownika: dr hab. Rafał Czerner
Instytucje uczestniczące w projekcie: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Departament Starożytności Egiptu
Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Marina el Alamein, miasto i nekropola z okresu grecko-rzymskiego
Krótka charakterystyka stanowiska: Ruiny miasta z okresu grecko-rzymskiego odkrywane są drogą badań archeologicznych. Jest to unikalne miasto położone nad zatoką morską z zachowanymi reliktami domów mieszkalnych, ulic, placów i urządzeń infrastruktury portu. W centrum miasta znajduje się plac z ciekawym układem portyków kolumnowych i z eksedrą. W południowej części miasta został odsłonięty i zakonserwowany obszerny fragment dzielnicy mieszkaniowej z nieźle zachowanymi domami portykowymi i perystylowymi, między którymi zostały uczytelnione duże fragmenty ulic z nawierzchnią naturalną. W zachodniej części stanowiska Misja Archeologiczna odkryła bardzo ciekawą pod względem architektonicznym nekropolę. Odkryto tu groby wieżowe, hypogea i groby komorowe. Część z nich została w ciągu ostatnich siedemnastu lat zrekonstruowana i zakonserwowana przez kolejne misje konserwatorskie.
Zakres chronologiczny: domy mieszkalne z fazy poddawanej konserwacji datowane są w zasadzie na przełom II/III i na IV wiek. Struktury odkrywane sondażami znajdującymi się ok. 1,00 m pod posadzkami domów datujemy na I wiek. Miasto przestało istnieć w VI/VII wieku.

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. Iwona Zych kierownik(survey archeologiczny), archeolog Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa
2. Piotr Zambrzycki konserwator Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
3. Wojciech Osiak konserwator
4. Artur Obłuski archeolog
5. dr Małgorzata Mrozek-Wysocka geolog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział G
6. prof. dr hab. Stanisław Medeksza kierownik, architekt Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
7. Małgorzata Krawczyk-Szczerbińska architekt Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
8. mgr inż. Wiesław Grzegorek architekt, konstruktor
9. dr hab. Rafał Czerner architekt Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
10. dr Grażyna Bąkowska archeolog Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski
11. Urszula Wicenciak archeolog
12. dr Grzegorz Majcherek ceramolog Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Aleksandria
13. Renata Kucharczyk archeolog-szkło Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Aleksandria

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl