Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Stara Dongola, Sudan - Polska Misja Archeologiczna w Starej Dongoli (Klasztor)

Kierownik misji: dr Stefan Jakobielski
Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Stara Dongola, kom H (Klasztor Św. Trójcy)
Krótka charakterystyka stanowiska: Kompleks monastyczny obwiedziony murem, połoşony na terenach cmentarnych na północny-wschód od miasta Stara Dongola, załoşony przez mnichów koptyjskich ok. połowy VII w., uşytkowany i rozbudowywany do XIV wieku. Zachowane pod zasypem ruiny budowli, sięgają nieraz poziomu pierwszego piętra. W obrębie zabudowy przebadano szczegółowo dostawione na zewnątrz murów aneksy północno-zachodni i południowo-zachodni oraz kościół (VII w., przebudowywany w VII/VIII i XII w.), fragmentarycznie zaś – główny budynek klasztorny, część gospodarczą i nekropolę. Odkryć o wielkim znaczeniu dla historii sztuki i ikonografii chrześcijańskiej dokonano w złoşonych łącznie z 46 pomieszczeń aneksach zachodnich (X-XIII w.) uwaşanych za ksenodochium, tj. instytucję przyklasztorną o charakterze przytułku i szpitala. Ściany tych budowli zdobiło kilkadziesiąt malowideł ściennych z XI i XII w. o tematyce religijnej. Odkryto takşe wiele inskrypcji liturgicznych, stel nagrobnych i graffiti w językach greckim, koptyjskim i staronubijskim. Krypta grobowa arcybiskupa i przeora Georgiosa (zmarłego w 1113 r.) na której ścianach napisano m.in. zestaw tekstów maryjnych i para-magicznych po grecku i koptyjsku stanowi znalezisko szczególne.

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. dr Małgorzata Martens-Czarnecka kierownik, archeolog (dwa sezony) Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN
2. dr Stefan Jakobielski kierownik, archeolog (dwa sezony) Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN
3. Daniel Gazda archeolog (dwa sezony)
4. Jarosław Święcicki archeolog
5. Dorota Moryto-Naumiuk konserwator malarstwa ściennego
6. Hanna Kozińska-Sowa archeolog, rysownik
7. Natalia Jakubowska fotograf (ochotnik)
8. dr Dobiesława Bagińska ceramolog Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
9. Beata Teodorczyk dokumentalista
10. Andrzej Romanowski archeolog
11. Małgorzata Purzyńska archeolog
12. Anna Błaszczyk archeolog (ochotnik)
13. Ryszard Szemraj konserwator architektury, konstruktor
14. Marek Puszkarski dokumentalista Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl