Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Program konferencji sezonu 2005/2006

godz. 9.00 - 10.30

 1. dr Mirosław Barwik, Świątynia królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari, sezon 2005/2006
 2. prof. dr hab. A. Niwiński, W poszukiwaniu trzeciej skrytki w Deir El-Bahari. Stan badań Misji Skalnej po sezonach 2005-2006
 3. mgr Tomasz Górecki, Sheikh abd el-Gourna, erem w grobie 1152, sezon 2006

godz. 10.30 - 11.00 Przerwa

godz. 11.00 - 13.00

 1. dr Grzegorz Majcherek, Odkrywanie Aleksandrii - wyniki ostatnich badań wykopaliskowych na Kom el Dikka (prezentuje mgr Iwona Zych)
 2. dr Hanna Szymańska, Badania w bazylice w Marei 2005
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski, Deir el Malak Gubrail. Naqlun. Sezon 2005
 4. mgr Tomasz Herbich, Badania geofizyczne w Egipcie w 2005 i 2006 r. (prezentuje mgr Paweł Gan)
 5. dr Anna Wodzińska, Wyniki ostatnich prac Giza Plateau Mapping Project w 2005 roku

godz. 13.00 - 14.00 Obiad

godz. 14.00 - 16.00

 1. prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, Tell el-Farcha 2006: wyniki wykopalisk na komie zachodnim i nekropoli wczesnodynastycznej
 2. dr Marek Chłodnicki, Tell el-Farcha 2006: wyniki badań osady późnopredynastycznej na komie centralnym i zachodnim.
 3. mgr Henryk Paner, Badania Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie IV katarakty - sezon 2006
 4. dr Bogdan Żurawski, Banganarti 2005/2006

godz. 16.00 - 16.30 Przerwa

godz. 16.30 - 18.00

 1. prof. dr hab. Karol Myśliwiec, Pseudo-Grobowiec archaiczny i platforma Nowego Państwa: co dalej?
 2. dr Marek Chłodnicki, Badania archeologiczne pomiędzy Shemkiya a el-Sadda (IV katarakta Nilu)
 3. dr Bogdan Żurowski, Badania archeologiczne pomiędzy Shemkiya a el-Sadda (IV katarakta Nilu)
 4. dr Stefan Jakobielski, Dongola - klasztor na komie H

godz. 18.00 - 18.30 Przerwa

godz. 18.30 - 20.00

 1. mgr Dagmara Mańka, Badania Combined Prehistoric Expedition w sezonie 2006
 2. prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski, Program MtoM - Wczesna Makuria. Sezon 2006
 3. dr Krzysztof Jakubiak, Tell Farama (Pelezjum), polskie badania archeologiczne na wschód od Kanału Sueskiego
 4. prof. dr hab. Stanisław Medeksza, dr hab. Rafał Czerner, Badania i prace budowlano-konserwatorskie w Marina el-Alamein w sezonie 2006
wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl