Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Marina el Alamein - Polsko-Egipska Misja Konserwatorska w Marina el Alamein w Egipcie

Kierownik misji: prof. dr hab. Stanisław Medeksza, zastępca kierownika: dr hab. Rafał Czerner
Instytucje uczestniczące w projekcie: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Departament Starożytności Egiptu
Miejsce badań i prac konserwatorskich: Marina el-Alamein, miasto i nekropola z okresu grecko-rzymskiego
Krótka charakterystyka stanowiska: Ruiny miasta z okresu grecko-rzymskiego odkrywane są drogą badań archeologicznych. Jest to unikalne miasto położone nad zatoką morską z zachowanymi reliktami domów mieszkalnych, ulic, placów i urządzeń infrastruktury portu. W centrum miasta znajduje się plac z ciekawym układem portyków kolumnowych i z eksedrą oraz bazylika i termy. W południowo-wschodniej części miasta został odsłonięty i zakonserwowany obszerny fragment dzielnicy mieszkaniowej z nieźle zachowanymi domami portykowymi i perystylowymi, między którymi zostały uczytelnione duże fragmenty ulic z nawierzchnią naturalną. W zachodniej części stanowiska Misja Archeologiczna odkryła bardzo ciekawą pod względem architektonicznym nekropolę. Odkryto tu groby filarowe, hypogea i groby komorowe. Część z nich została w ciągu ostatnich siedemnastu lat poddana anastylozie i konserwacji przez kolejne misje konserwatorskie.
Datowanie: domy mieszkalne z fazy poddawanej konserwacji datowane są w zasadzie na przełom II/III i na IV wiek. Struktury odkrywane sondażami znajdującymi się ok. 1,00 m pod posadzkami domów datujemy na I wiek. Miasto przestało istnieć w VI/VII wieku
Adres e-mail misji: rafal.czerner@pwr.wroc.pl, stanislawmedeksza@wp.pl

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. prof. dr hab. Janusz Skoczylas geolog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział G
2. Joanna Lis konserwator Muzeum Narodowe w Warszawie
3. Irma Fuks-Rembisz konserwator
4. Monika Więch student archeologii
5. Aleksandra Brzozowska architekt Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
6. Piotr Zambrzycki konserwator Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
7. dr Małgorzata Mrozek-Wysocka geolog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział G
8. prof. dr hab. Stanisław Medeksza kierownik, architekt Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
9. Małgorzata Krawczyk-Szczerbińska architekt Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
10. mgr inż. Wiesław Grzegorek architekt, konstruktor
11. dr hab. Rafał Czerner architekt Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
12. dr Grażyna Bąkowska archeolog Instytut Archeologii Uniwersytet Rzeszowski

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl