Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Dakhla - Dakhla Oasis Project, Petroglyph Unit

Instytucje uczestniczące w projekcie: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, oddział w Poznaniu, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
Miejsce badań: Oaza Dachla w Egipcie
Charakterystyka badań: Projekt zajmuje się badaniami sztuki naskalnej występującej w rejonie oazy oraz wokół niej. Badania obejmują rekonesans oraz dokładną inwentaryzacje oraz dokumentację rysunkową i fotograficzną znalezisk. Do tej pory odkryto i zadokumentowano kilkaset nowych stanowisk ze sztuka naskalną.
Datowanie: Najstarsze petroglify pochodzą z okresu pomiędzy 8000-3000 p.n.e i przestawiają zwierzęta sawanny afrykańskiej, sceny polowań oraz obrzędów a także jedyne w swoim rodzaju przestawienia sylwetek bogiń. Poza tym odnajdywana jest także sztuka naskalna z okresu dynastycznego oraz okresów późniejszych, aż do współczesności.
Adres e-mail misji: yevka@interia.pl

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl