Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Naqlun - Naqlun

Kierownik misji: prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski
Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Instytut Archeologii UW
Miejsce badań: Deir el-Malak Gubrail. Naqlun (kopt. Nekloni). Oaza Fajum. Egipt
Krótka charakterystyka stanowiska: Stanowisko monastyczne obejmujące eremy wykute w skałach, zespół zabudowy klasztornej, kościół średniowieczny z malowidłami z XI wieku, oraz dwa cmentarze z VI-VII wieku i z XI-XIV wieku.
Program badań prowadzonych we wrześniu 2007 roku obejmował Erem 87 w zachodniej grupie eremów datowany na połowę VI w, groby na cmentarzu C.2 z VI wieku Kontynuowano konserwację tkanin z VI – VII wieku i z XII wieku odkrytych na cmentarzach w Naklun w latach 1999-2006. Wykonano równieş nowa mapę terenu całego zespołu monastycznego.

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. Grzegorz Ochała archeolog-baza danych Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN
2. Paweł Niedbał student archeologii
3. dr hab. Tomasz Derda papirolog Instytut Archeologii UW, Warszawa
4. Łukasz Krupski student archeologii
5. Katarzyna Danys student archeologii
6. dr Jarosław Zieliński paleobotanik Akademia Rolnicza w Szczecinie
7. Marzena AnnaOżarek student archeologia/antropologia
8. Szymon Maślak archeolog
9. prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski kierownik, archeolog Instytut Archeologii UW, Warszawa
10. dr Christian Gaubert arabista Institut Francais d'Archeologie Orientale, Cairo
11. Dorota Dzierzbicka archeolog Instytut Archeologii UW, Warszawa
12. Iwona Zych archeolog Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl