Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Stara Dongola - Polska Misja Archeologiczna w Starej Dongoli (Cytadela)

Kierownik misji: prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski
Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Instytut Archeologii UW
Miejsce badań: Stara Dongola, Cytadela Stanowisko SWN i stanowisko C.07.1. Topografia miasta południowego i Cytadeli
Krótka charakterystyka stanowiska: Najstarsza część zabudowy miasta, otoczona fortyfikacjami datowanymi na koniec V wieku, siedziba króla i jego otoczenia. Cytadela silnie zniszczona w końcu XIII wieku była następnie, po upadku królestwa Makurii siedzibą lokalnego króla Dongoli do początków XVII wieku.
Badania w sezonie 2008 obejmowały na stanowisku SWN: pałac królewski o powierzchni parteru ponad 1200 m kwadratowych (Budowla I) zbudowany w VII wieku oraz Budowlę V (pałac lub budowla sakralna) datowana na VIII-IX wiek z zachowanymi malowidłami i inskrypcjami greckimi na tynkach wapiennych, oraz domy mieszkalne z XVI – XVII wieku. Na terenie miasta południowego, prowadzono prace dokumentacyjne: murów oataczających miasto od strony pustyni (wschodniej) oraz dwu budowli S.20 i S.40 datowanych na XVIII-XIX wiek.
W Budowli I odsłonięto kamienną arkadę wejściową od północy z monogramem fundatora – króla Johannesa.
Najważniejsze obiekty: moneta bizantyjska z przełomu VI i VII w. ostrakon arabski z aktem darowizny dla lokalnej społeczności, ceramika, wyroby ze skóry, plecionki i fragmenty tkanin.

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl