Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

El-Zuma - Early Makuria Research Project

Kierownicy misji: prof. Włodzimierz Godlewski i dr Mahmoud el Tayeb

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Instytut Archeologii UW

Miejsce badań: el-Zuma, Sudan

Badania w ostatnim sezonie:

Prace w ramach projektu Early Makuria rozpoczęły się od badań na stanowisku Zuma w roku 2005. Stanowisko znajduje się w północnym Sudanie, 20 km w dół rzeki od największego miasta tego regionu, Karimy.

Na początku przeprowadzono dokładne badania powierzchniowe i sporządzono szczegółowy opis topografii stanowiska, łącznie ze stanem zachowania poszczególnych tumulusów oraz planem stanowiska. Ewidencja powierzchniowa wskazywała, że większość z nich została wyrabowana prawdopodobnie w  starożytności. W trakcie badań powierzchniowych zweryfikowano dotychczasowe poglądy na temat jednorodności budowy tumulusów. Różnice morfologiczne nasypów nad grobami pozwoliły na wydzielenie trzech grup. Na tej podstawie, pomimo oznak wyrabowania grobów, zdecydowano się na eksplorację jednego tumulusa z każdej grupy. Celem prac było powiązanie różnic w wyglądzie zewnętrznym nasypów z budową wewnętrzną grobów, a także uzyskanie materiału datującego pozwalającego na określenie chronologii stanowiska. W trakcie wykopalisk podział na grupy został potwierdzony również różnicami w budowie części podziemnej grobów.

Prace na stanowisku Zuma w sezonie 2009 były prowadzone pomiędzy 29 grudnia 2008 a 11 lutego 2009. Celem tego sezonu było dodatkowe potwierdzenie wyników pierwszego sezonu prac. W związku z tym zostało przebadanych kolejne cztery tumulusy: dwa z kategorii średniej i dwa z najmniejszego typu.

Wyniki trzeciej kampanii potwierdziły ustaloną w pierwszym sezonie chronologię stanowiska, a także utwierdziły badaczy co do unikatowości struktur grobowych pierwszego i drugiego typu. Dzięki przebadaniu kolejnych obiektów typu drugiego udało się wyróżnić kolejne warianty, które charakteryzują się odmienną nadbudową oraz budową szybu grobowego.

Adres e-mail misji: mahmoudeltayeb@hotmail.com

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl