Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Tell el-Murra - Tell el-Murra

Badania archeologiczne przeprowadzone na terenie wschodniej części Delty Nilu w sezonie 2010 (luty-marzec) stanowiły kontynuację prac, które rozpoczęto w 2008 roku. Terenem badań objęty został obszar położony kilka kilometrów na wschód od stanowiska Tell el-Farcha (prowincja Ash-Sharqiyyah). 

W bieżącym sezonie przeprowadzono badania powierzchniowe na obszarze, którego granice stanowiły: - droga łącząca miasta Abu el-Shuquq, Kafr Saqr, Abu Kebir, el-Beirum w pobliżu Faqus (od południa); - Kanał Bahr Hadus (granica pomiędzy prowincjami Ash-Sharqiyya i Ad-Daqahliyya) (od zachodu); - kanał i droga łączące miasta Aulad Saqr i el-Sufiya (od północy); - kanał i droga łączące miasta el-Sufiya, el-Nawaf’a oraz el-Beirum w pobliżu Faqus (od wschodu). Badaniami objęte zostały: Tell el-Murra, Tell Abu el-Halyat, Tell el-Akhdar, Gezira el-Farasa, Minshat Radwan, Gezira Sangaha, Kafr el-Hadidi, Mantiqat el-Qalaa. Na pięciu stanowiskach (Tell el-Murra, Tell Abu el-Halyat, Tell el-Akhdar, Gezira el-Farasa, Minshat Radwan) stwierdzono występowanie materiału ceramicznego z okresu protodynastycznego/wczesnodynastycznego. Zlokalizowanie kolejnych stanowisk z przełomu IV/III tys. p.n.e., które usytuowane są w odległości zaledwie kilku kilometrów od siebie oraz od innych znanych już stanowisk, dostarcza nowych danych potwierdzających znaczną gęstość osadniczą tego obszaru w okresie formowania się państwa egipskiego. Zapewne znaczna ich część położona była wzdłuż szlaku handlowego biegnącego przez Wschodnią Deltę i północny Synaj w kierunku Palestyny. Takie położenie pozwalało na rozwój i wzrost znaczenia przynajmniej niektórych z nich.

Spośród wymienionych stanowisk najbardziej obiecującym pod względem archeologicznym (ze względu na stan zachowania oraz znaleziska) jest Tell el-Murra.

Stanowisko to zapewne również wchodziło w skład ówczesnego szlaku łączącego Egipt z Palestyną, a dystans dzielący je od położnych wzdłuż tej samej linii wschód-zachód stanowisk Tell el-Farcha (na zachodzie), Tell el-Iswid (na wschodzie) oraz kolejnych osad  zlokalizowanych w czasie badań powierzchniowych wynosił zaledwie kilka kilometrów.    

W bieżącym sezonie wykopaliskowym w Tell el-Murra założone zostały wykopy sondażowe usytuowanie w północno-wschodniej oraz południowo-zachodniej części tellu. W ich obrębie odsłonięto fragmenty konstrukcji wzniesionych z cegły mułowej. Występujący w nich materiał ceramiczny datowany jest na okres Starego Państwa (sondaż w części północno-wschodniej) oraz okres protodynastyczny/wczesnodynastyczny   (sondaż w części południowo-zachodniej). Ponadto, w obrębie późniejszych warstw, znaleziono fragment ceramiki kultury dolnoegipskiej z charakterystyczną dekoracją w formie zygzaków. Wskazywać to może na obecność w Tell el-Murra również warstw okresu predynastycznego (od ok. 3500 p.n.e.) należących do wspomnianej kultury. Na stanowisku wykonano również wiercenia geologiczne (ponad 52 wiercenia) oraz badania geofizyczne.

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. dr Mariusz Jucha kierownik misji, archeolog Instytut Archeologii UJ
2. dr Michał Wasilewski geolog, archeolog Instytut Archeologii UJ
3. Grzegorz Pryc archeolog Instytut Archeologii UJ
4. Artur Buszek archeolog Instytut Archeologii UJ
5. Katarzyna Błaszczyk archeolog Instytut Archeologii UJ
6. Michał Kurzyk archeolog Instytut Archeologii UW
7. Bernard Ronka student archeologii Instytut Archeologii UJ
8. Magdalena Kazimierczak studentka archeologii Instytut Archeologii UJ
9. Natalia Małecka studentka archeologii Instytut Archeologii UJ

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl