Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Dachla - Dakhleh Oasis Project (D.O.P), Petroglyph Unit

   Prace badawcze misji Oaza Dachla (Dakhleh Oasis Project- Petroglyph Unit)  w sezonie 2009 miały miejsce między 27 listopada a 5 grudnia tegoş roku (prace studyjne: 27.11- 1.12; praca w terenie: 2.12 – 5.12). Członkami projektu w tym sezonie byli: prof. dr hab. Michał Kobusiewicz (Polska Akademia Nauk w Poznaniu), Eliza Jaroni (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Ewa Kuciewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Andrzej Rozwadowski oraz Elşbieta Palka (oboje z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

   Tegoroczne prace skoncentrowane były w dwóch rejonach. Pierwszym z nich była południowa część tzw. ‘Painted Wadi’, gdzie w ubiegłych latach zlokalizowano stanowiska nr 21/07 oraz 22/07. Występująca tu niezwykła koncentracja i współwystępowanie rytów od czasów Neolitów aş po czasy arabskie zadecydowały o poddaniu ich szczegółowemu procesowi dokumentacji.

   Drugi rejon poddany badaniom widoczny jest na mapce obok. Znajduje się on około 2 km na zachód od ‘Painted Wadi’. W obszarze tym nigdy wcześniej nie przeprowadzono rekonesansu, dlatego konieczna była szczegółowa inspekcja poszczególny wzgórz. Wstępne rozpoznanie potwierdziło występowanie tu stanowisk ze sztuką naskalną.

   W sezonie 2009 zlokalizowano i zadokumentowano sześć nowych stanowisk sztuki naskalnej. Jednym z najwaşniejszych odkryć tego roku było stanowisko nr – potęşny panel ze sztuką naskalną, pokryty ogromną ilością niezwykle zróşnicowanych pod względem ikonograficznym przedstawień, zarówno pojedynczych motywów jak i całych scen.  Wzajemne relacje między nimi i moşliwe interpretacje pozostają do sprawdzenia.

   Dodatkowo natrafiono na kolejne, niezwykle ciekawe stanowiska poza wyznaczonym na ten rok terenem badań, co zostanie uwzględnione w programie prac na lata kolejne.

 

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. prof. dr hab. Michał Kobusiewicz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
2. dr Andrzej Rozwadowski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
3. Ewa Kuciewicz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
4. Eliza Jaroni Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
5. Elżbieta Palka studentka archeologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl