Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Program konferencji sezonu 2009/2010

Program konferencji sezonu 2009/2010

 

Program konferencji Zakładu Archeologii Egiptu i Nubii IA UW i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW "Polacy nad Nilem – badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2009-2010", która odbyła się w dn. 14-16 czerwca 2010 w Instytucie Archeologii UW (Szkoła Główna), sali 209 przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

 

14 czerwca 2010 (poniedziałek)

godz. 9.30 – 11.30

 1. Włodzimierz Godlewski, Sławomir Rzepka, Otwarcie Sesji
 2. Dobrochna Zielińska, Program ikonograficzny kościołów nubijskich
 3. Mirosław Barwik, U stóp Góry Thota – nowe graffiti z Doliny Kamieniołomów
 4. Włodzimierz Godlewski, Dongola 2010
 5. Kamil O. Kuraszkiewicz, Saqqara - kampania 2009

godz. 11.30 – 12.00 Przerwa

godz. 12.00 – 14.10

 1. Adam Łajtar, Budowla S na komie H w Dongoli – badania w sezonie 2010
 2. Teodozja Rzeuska, Elefantyna - strażnica czy tygiel? Ceramika okresu Średniego Państwa
 3. Sławomir Rzepka, Tell el-Retaba 2009
 4. Fabian Welc, Sakkara 2009. Badania geoarcheologiczne na obszarze tzw. Nekropolii Dolnej
 5. Andrzej Niwiński, Komunikat dla zainteresowanych członkostwem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Egiptologów

godz. 14.10 – 15.30 Przerwa

godz. 15.30 – 18.00

 1. Artur Obłuski, System osadniczy Nobadii
 2. Iwona Zych, Joanna Rądkowska, Marek Woźniak, Porty Berenike po wykopaliskach w 2010 roku – stan badań i perspektywy badawcze
 3. Bogdan Żurawski, Banganarti i Selib 2010
 4. Tomasz Herbich, Polskie badania geofizyczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2009/2010
 5. Jacek Kościuk, Praktyczne możliwości detekcji reliktów archeologicznych na podstawie analizy ogólnodostępnych zdjęć satelitarnych na przykładzie północnego wybrzeża Egiptu

 

15 czerwca 2010 (wtorek)

godz. 9.00 – 11.30

 1. Henryk Paner, Aleksandra Pudło, Projekt Bayuda sezon 2010
 2. Fabian Welc, Athribis (Tell Atrib) jako centrum produkcji fajansu w okresie ptolemejskim
 3. Anna Wodzińska, Badania Ancient Egypt Research Associates - osiedle Heit el-Ghurab w Gizie. Materiał ceramiczny z Miasta Zachodniego
 4. Marek Chłodnicki, Nekropola późnomeroicka/postmeroicka w Hagar el-Beida - badania 2005-2010
 5. Artur Obłuski, Badania na stanowisku C1 (Cytadela) 2007-2010, Stara Dongola, Sudan

godz. 11.30 – 12.00 Przerwa

godz. 12.00 – 14.10

 1. Tomasz Górecki, Badania w eremie koptyjskim w Gurna (grobowiec TT 1151 i 1152) w sezonie 2010
 2. Monika Dolińska, Misja Totmesa III 2009. Problemy i priorytety
 3. Marek Chłodnicki, Badania wykopaliskowe osady wczesnodynastycznej na Komie Wschodnim Tell el-Farcha - sezon 2010
 4. Iwona Kozieradzka-Ogunmakin, Studium nad stratyfikacją społeczną i zdrowiem fizycznym populacji staroegipskiej. Badania szczątków ludzkich na nekropoli sakkaryjskiej
 5. Andrzej Niwiński, Komunikat dla zainteresowanych członkostwem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Egiptologów

godz. 14.10 – 15.30 Przerwa

godz. 15.30 – 18.00

 1. Joanna Dębowska-Ludwin, Tell el-Farcha 2010: ślady wielkich wydarzeń na niewielkim cmentarzysku
 2. Mariusz Jucha, Badania powierzchniowe i sondażowe w północno-wschodniej części Delty Nilu (Tell el-Murra) - sezon 2010
 3. Dobrochna Zielińska, Projekt tworzenia korpusu malowideł nubijskich
 4. Jadwiga Iwaszczuk, Świątynia w grobowcu, odkrycia w "Magazynie Mumii" w Deir el-Bahari, sezon 2009-2010
 5. Dorota Dzierzbicka, Zabytki szklane z 'Ain el-Gedida w Oazie Dakhla

godz. 18.30-19.30

 1. Julie R. Anderson (British Museum), Fresh Insight into the Kingdom of Kush: Royal Statues and Other Recent Discoveries in the Amun Temple Precinct at Dangeil, Sudan

 

16 czerwca 2010 (środa)

godz.  9.00 – 11.30

 1. Małgorzata Redlak, Egipska ceramika glazurowana z wykopalisk na Kom El-Dikka w Aleksandrii z ostatniej dekady
 2. Anna Wodzińska, Tell el Retaba 2009 - materiał ceramiczny
 3. Renata Kucharczyk, Cuda w szkle – charakterystyka znalezisk szklanych z Berenike (sezony 2009-2010)
 4. Włodzimierz Godlewski, Naqlun 2009
 5. Andrzej Niwiński, Misja Skalna w Deir el-Bahari. Rezultaty sezonu jesiennego 2009

godz. 11.30 – 12.00 Przerwa

godz. 12.00 – 14.10

 1. Andrzej Niwiński, Ochrona grobowców egipskich przed wodą deszczową, na podstawie materiałów archeologicznych i obserwacji dokonanych przez Misję Skalną w Deir el-Bahari
 2. Teresa Kaczor, Deir el Bahari, świątynia Hatszepsut 2009-2010
 3. Andrzej Ćwiek, Marta Sankiewicz, Upadek Senenmuta. Najnowsze odkrycia w świątyni Hatszepsut
 4. Mariusz Drzewiecki, Banganarti – fortyfikacje
 5. Andrzej Niwiński, Komunikat dla zainteresowanych członkostwem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Egiptologów

godz. 14.10 – 15.30 Przerwa

godz. 15.30 – 18.00

 1. Ewa Kuciewicz, Badania sztuki naskalnej w Oazie Dachla - sezon 2008 i 2009
 2. Jacek Kabaciński, Badania rozpoznawcze Połączonej Ekspedycji Prehistorycznej IAE PAN w rejonie oaz Fayum, Baharija i Farafra oraz na Synaju
 3. Anna Longa, Społeczności nubijskie na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e.
 4. Mahmoud el-Tayeb, Elżbieta Kołosowska, Zbigniew Borcowski, Cmentarzysko w El Kassinger
 5. Marta Osypińska, Krowy, a dzieje Makurii. Badania archeozoologiczne w Starej Dongoli. Sezon 2010

 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl