Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Tell el-Murra - Tell el-Murra

Prace wykopaliskowe na stanowisku Tell el-Murra w sezonie 2011 (marzec-kwiecień) prowadzone były w dwóch jego częściach. Kontynuowano badania w obrębie wykopu S3 w południowo-zachodniej części Tellu oraz rozpoczęto eksploracje w obrębie nowego wykopu – S4 w części wschodniej.

            Wykop S3, gdzie w roku ubiegłym stwierdzono występowanie konstrukcji ceglanych został powiększony w kierunku północnym oraz zachodnim. Celem prac było odsłonięcie pozostałej części wspomnianych konstrukcji oraz określenie charakteru obiektu nr 2, którego fragment uchwycono w północno-zachodnim narożniku wykopu z roku 2010. W czasie eksploracji górnych warstw zebrano materiał ceramiczny datowany na okres Nagada III. Odsłonięte zostały również dalsze fragmenty konstrukcji o murach wykonanych z cegły mułowej oraz pozostała część, obiektu nr 2. Badania potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, że obiekt ten jest grobem (Grób nr 2). Ponadto na północ od niego odsłonięto kolejny grób (nr 1). Oba groby na podstawie zachowanego wyposażenia zostały datowane na okres wczesnodynastyczny.

W obrębie wykopu S4 (5 x 5 m) odsłonięto m.in. słabo widoczne pozostałości ceglanych murów w większości nie tworzące wyraźnie zarysowujących się konstrukcji. Do lepiej zachowanych struktur należy usytuowany w części zachodniej wykopu mur o orientacji SW-NE oraz pozostałości położonej na wschód od niego konstrukcji wzniesionej na planie okręgu. Materiał ceramiczny z większości przebadanych w obrębie wykopu warstw datowany został na okres Starego Państwa oraz Nagada III. Ponadto w najniżej położnych warstwach znaleziono fragmenty ceramiki z dekoracją w formie zygzaków, która jest charakterystyczna dla rozwijającej się w okresie Predynastycznym kultury dolnoegipskiej.

Badania przeprowadzone w bieżącym sezonie potwierdziły wcześniejsze ustalenia co do chronologii stanowiska. Ceramika należąca do kultury dolnoegipskiej wskazuje na istnienie osadnictwa z okresu Predynastycznego. Stwierdzono również występowanie warstw osadniczych z okresu Naqada III. Odsłonięte groby wskazują na obecność na tym samym stanowisku, oprócz osady również cmentarzyska, przynajmniej w okresie wczesnodynastycznym. Na podstawie dotychczasowych wyników prac przyjąć można również, że w trakcie okresu wczesnodynastycznego zmniejszyły się rozmiary stanowiska. Wskazuje na to brak późniejszych konstrukcji oraz materiału w obrębie wykopu położonego w części południowo-zachodniej (wykop S3). Kontynuacja osadnictwa w okresie Starego Państwa została dotychczas potwierdzona w części północno-wschodniej i wschodniej (w obrębie wykopu S1 oraz S4) oraz prawdopodobnie północnej (materiał z badań powierzchniowych). Stanowisko zostaje ostatecznie porzucone pod koniec Starego Państwa.

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. dr Mariusz Jucha kierownik misji, archeolog, ceramolog Instytut Archeologii UJ
2. Grzegorz Pryc archeolog Instytut Archeologii UJ
3. Kamila Peschel archeolog
4. Artur Buszek archeolog Instytut Archeologii UJ
5. Elżbieta Wątroba archeolog, ceramolog
6. Marcin Czarnowicz archeolog Instytut Archeologii UJ
7. Anna Kozłowska antropolog Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
8. dr Michał Wasilewski geolog, archeolog Instytut Archeologii UJ
9. Katarzyna Błaszczyk archeolog Instytut Archeologii UJ
10. Robert Słaboński fotograf

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl