Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Deir el Bahari - Misja Totmesa III

Misja Totmesa III - Raport z sezonu 2012
(28 października–12 grudnia 2012)

Instytucje uczestniczące: Muzeum Narodowe w Warszawie i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. Prof. Kazimierza Michałowskiego
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. Prof. Kazimierza Michałowskiego

W kolejnym, już piątym sezonie reaktywowanej misji Totmesa III kontynuowano prace dokumentacyjne i badawcze w magazynie i na terenie świątyni. Wyniki sezonu można ująć następująco:
Janina Wiercińska, badając fragmenty należące do obramowań drzwi, wyselekcjonowała te należące do oryginalnego wschodniego wejścia do sali na barkę (odcięte po poszerzeniu granitowego portalu) i odtworzyła układ dekoracji owego wejścia (Fig. 1).

Fig. 1. Fragmenty oryginalnego wejścia z sali hypostylowej do sali na barkę, z nietkniętym imieniem Amona (fot. Z. Doliński)


Przeprowadziła też dokładne badania zniszczonych i odrestaurowanych detali barki Amona.
Zbigniew Doliński fotografował fragmenty kolejnych scen i odrzwi, w szczególności te, które mają zostać komputerowo poskładane do publikacji. Prócz tego wykonał komputerowe fotomontaże bocznej ściany niszy (Fig. 2a–b) i sceny królewskiej nawigacji.

Fig. 2 a–b. Lewa ściana niszy: a – fotomontaż (Z. Doliński); b – rysunek (M. Puszkarski)


Mariusz Caban wykonał komputerową rekonstrukcję 3D świątyń w Deir el-Bahari, uwzględniając wyniki ostatnich badań i dyskusji nad wyglądem dolnej partii świątyni (Fig. 3).

Fig. 3. Rekonstrukcja 3D trzech świątyń (M. Caban)


W osypisku kamiennym na terenie świątyni Mentuhotepa odkrył też ciekawy blok z fragmentem świetlika, prawdopodobnie doświetlającego wnętrze sali na barkę.
Piotr Czerkwiński kontynuował dokumentację fragmentów stel, rzeźb, sarkofagów, uszebti i innych drobnych znalezisk, przechowywanych w szafach w magazynie i tylko częściowo opublikowanych przez prof. Jadwigę Lipińską.
Filip Taterka rozpracowywał fragmenty tekstów, szczątkowo zachowanych i tylko w części do tej pory odczytanych.
Marek Puszkarski rozrysował ścianę zachodnią pomieszczenia D z niszą, łącząc rysunki poszczególnych scen, zlokalizowanych tam przez Monikę Dolińską, w jedną całość (Fig. 4).


Fig. 4. Ściana zachodnia pomieszczenia D z niszą (rys. M. Puszkarski)


Narysował także szereg fragmentów innych scen, uzupełniających dekorację ścian w pomieszczeniach D, G i H oraz przeskalował wszystkie rysunki do jednej skali (1:10).
Monika Dolińska zajmowała się dalej uzupełnianiem i weryfikacją rysunków dekoracji pomieszczeń związanych z kultem królewskim, które będą tematem pierwszego tomu publikacji świątyni.
Podjęto również prace związane z zabezpieczeniem fragmentów świątyni pozostałych na jej terenie zarówno przed warunkami atmosferycznymi (coraz częstsze ulewy i błoto) jak i działalnością Misji Skalnej (relokacja fragmentów z zagrożonego obszaru) (Fig. 5).

Fig. 5. Zabezpieczone fragmenty architrawów na terenie świątyni (fot. M. Caban)
 

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. dr Monika Dolińska egiptolog, kierownik misji Muzeum Narodowe w Warszawie
2. Janina Wiercińska egiptolog Muzeum Narodowe w Warszawie
3. Piotr Czerkwiński egiptolog doktorant w Instytucie Archeologii UW
4. Filip Taterka archeolog student archeologii, UAM
5. Mariusz Caban architekt doktorant Politechniki Wrocławskiej
6. Zbigniew Doliński fotograf Muzeum Narodowe w Warszawie
7. Marek Puszkarski rysownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
8. Nafesa El Azab Mohamed Ahmed inspektor SCA

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl