Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Marea - Marea

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Prof. K. Michałowskiego, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Landesmuseum in Stuttgart
Okres prac wykopaliskowych: listopad-styczeń 2014

W trakcie tegorocznej kampanii kontynuowane były prace w nawie bocznej bazyliki od strony południowej. Jednocześnie eksploracja uwidoczniła stylobat oddzielający nawę główną od bocznej południowej, na którym odnaleziono negatywy po kolumnach (Fig. 1).


Fig. 1. Nawa boczna południowa z widocznym stylobatem (fot. Tomasz Skrzypiec).

W nawie bocznej, przy wejściu od południowej strony kościoła poniżej niszy na aspersorium (kropielnica), odkryto kolebkową strukturę ceglaną (Fig. 2), posadowioną na warstwie gliny, która znajdowała się na najniższym płytowaniu. Cała ceglana struktura była wykonana niestarannie, cegły były łączone gliną, jej funkcja nie jest jeszcze ustalona, gdyż nie została w pełni wyeksplorowana.


Fig. 2. Konstrukcja ceglana w nawie południowej (fot. Tomasz Skrzypiec).

Najciekawszy zabytek odkryty w tym sezonie został znaleziony w niewielkiej odległości przy strukturze ceglanej, blisko wejścia do kościoła od strony południowej, był nim złoty fragment kolczyka (Fig. 3).


Fig. 3. Fragment złotego kolczyka (fot. Tomasz Skrzypiec).

Przy południowym wejściu do kościoła, został również znaleziony koryncki kapitel z marmuru, na którego głowicy widnieje niewielki krzyż (Fig. 4), a także duży fragment cancelli z dobrze zachowanym krzyżem w wieńcu laurowym (Fig. 5).

Fig. 4. Kapitel koryncki (fot. Tomasz Skrzypiec).


Fig. 5. Fragment cancelli z przedstawieniem krzyża w wieńcu laurowym (fot. Tomasz Skrzypiec).

Dalsze badania objęły pomieszczenia od strony południowej bazyliki za murem nawy bocznej. Po wyeksplorowaniu zasypu odsłoniliśmy częściowo zachowaną podłogę wykonaną w technice opus sectile. Zachowało się niewiele fragmentów ciętych amfor w kształcie pasów, stanowiących podłoże pod marmurowe płytki różnej wielkości i kształtu.
W następnym pomieszczeniu po wyeksplorowaniu zasypu okazało się że mamy do czynienia z baptysterium (Fig. 6). Basen został zbudowany na osi zachód/wschód. Od jednej i od drugiej strony prowadziły do niego po trzy stopnie. Na dnie znajdowała się misa z delikatnie wywiniętym brzegiem, której zachował się odcisk w zaprawie, również wewnątrz zostały znalezione jej fragmenty.

Fig. 6. Baptysterium (fot. Tomasz Skrzypiec).
 

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. Krzysztof A. Babraj archeolog, kierownik misji Muzeum Archeologiczne w Krakowie
2. Daria Tarara architekt freelance
3. Anna Drzymuchowska archeolog Muzeum Archeologiczne w Krakowie
4. Tomasz Skrzypiec konserwator freelance
5. dr inż. Janusz Kogut specjalista od mechaniki konstrukcji, nadzór geodezyjny Politechnika Krakowska

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl