Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Tell el-Mura - Tell el-Mura

Sezon 2014

W roku 2014 badania wykopaliskowe w Tell el-Murra prowadzone były w miesiącach marzec–kwiecień. Obejmowały one prace w dwóch częściach tellu: na osadzie (wykop T5 – w północno-wschodniej części stanowiska) oraz na cmentarzysku (wykop S3 – w części południowo-zachodniej).
W czasie badań na osadzie (wykop T5), będących kontynuacją prac z roku ubiegłego, odsłonięto kolejne zabudowania mieszkalne i gospodarcze z okresu Starego Państwa. Wzniesione z cegieł suszonych budynki na planie prostokąta zorientowane były wzdłuż linii południowy-wschód – północny-zachód. Przebadano również kolejne pomieszczenia magazynowe (silosy) na planie okrągłym. Wśród licznych przedmiotów, które pozostawili po sobie dawni mieszkańcy Tell el-Murra występowały naczynia ceramiczne, wykonywane z różnych rodzajów kamienia żarna i rozcieracze, a także krzemienne wkładki sierpowe oraz noże. Do innych należy zaliczyć ozdoby osobiste oraz fragment fajansowej figurki. Cechy diagnostyczne poszczególnych przedmiotów pozwoliły na wstępne datowanie najstarszych z dotychczas przebadanych konstrukcji na 1 połowę Starego Państwa.
Jednocześnie z pracami na osadzie kontynuowano wykopaliska na cmentarzysku (wykop S3) gdzie przebadano kolejne pochówki z okresu wczesodynastycznego. Części naziemne grobów były w znacznym stopniu zniszczone. Komory grobowe wciąż jednak skrywały pierwotne wyposażenie, na które składały się naczynia ceramiczne oraz kamienne, ozdoby osobiste oraz harpuny. Wśród przebadanych w tym roku grobów w jednym przypadku (grób 20) zmarłego pochowano w ceramicznej trumnie. Składała się ona z dwóch części: dolnej o kształcie prostokąta oraz dwuczęściowego wieka. Podobne występowały również w grobach przebadanych w latach ubiegłych.

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. dr Mariusz Jucha kierownik ekspedycji Instytut Archeologii UJ
2. Grzegorz Bąk-Pryc zastępca kierownika ekspedycji Instytut Archeologii UJ
3. prof. dr hab. Krzysztof M.Ciałowicz archeolog Instytut Archeologii UJ
4. dr Piotr Kołodziejczyk archeolog Instytut Archeologii UJ
5. Natalia Małecka-Drozd archeolog Instytut Archeologii UJ
6. Magdalena Kazimierczak archeolog, ceramolog Instytut Archeologii UJ
7. Adelina Szczerbińska dokumentalistka Instytut Archeologii UJ
8. Aleksandra Siciak dokumentalistka Instytut Archeologii UJ
9. Konrad Grzyb student Instytut Archeologii UJ
10. Jakub Niebylski student Instytut Archeologii UJ

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl