Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

El-Zuma i El-Detti - Early Makuria Research Project

Early Makuria Research Project Wykopaliska w El-Zuma i El-Detti Sezon 2015
 

W sezonie 2015 (8 stycznia–15 marca) badania prowadzone przez specjalistów z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz sudańskiej Służby Starożytności skoncentrowały się na cmentarzyskach kurhanowych w El-Zuma oraz El-Detti.
Stanowisko El-Detti znajduje się około 13 km od Karimy i 7 km od El-Zuma, na skraju terenów uprawnych nad Nilem. Składa się z około 55 tumulusów o średnicy od 10 do 15 metrów. Badania archeologiczne w sezonie 2015 objęły siedem grobowców, zlokalizowanych w różnych częściach cmentarzyska. Większość grobowców reprezentuje typ III znany ze stanowiska El-Zuma. Największy spośród nich, tumulus nr 1, reprezentuje typ II z L- kształtnym szybem grobowym. Choć wszystkie grobowce zostały wyrabowane już w starożytności, wyeksplorowano bogaty materiał archeologiczny pozwalający datować je na okres pomiędzy połową V i połową VI wieku n.e.
Badania w El-Zuma objęły eksplorację dwóch tumulusów - T.1 oraz T.7. Eksploracja szybu do tunelu w tumulusie T.1 wykazała, że tunel został częściowo zniszczony przez rabusiów przez. Z braku możliwości zabezpieczenia zawaliska prace ograniczyły się do odsłonięcia i zadokumentowania szybu.
Tumulus T.7 był już obiektem sondażowych badań archeologicznych w sezonie 2011. W sezonie 2015 wyeksplorowano szyb oraz tunel aż do komory grobowej. Badania wykazały, że Tumulus 7 jest jednym z dwóch (pierwszy był T.6) posiadających monumentalny, podwójny tunel z filarami. Obiekt ten został zabezpieczony na potrzeby badań w kolejnym sezonie. Działania zabezpieczające stanowisko archeologiczne w El-Zuma skoncentrowały się na budowie betonowych słupów ogrodzenia oraz strefy buforowej. Celem jest powstrzymanie ruchu samochodowego na stanowisku.

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl