Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Naqlun - Polska Misja Archeologiczna w Naqlun

Prace Misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskie UW w Naqlun (Fajum – Egipt) trwały od 5.09.2015 do 6.10.2015, i były kontynuacją badań wcześniejszych, na terenie monastycznego kompleksu obejmującego eremy wykute w zboczach wzgórz jak i na plateau u ich stóp gdzie była ulokowana zabudowa monastyczna. Prowadzono prace wykopaliskowe, prace konserwatorskie oraz studia nad obiektami odsłoniętymi we wcześniejszych sezonach.

Erem EE.06

Fig. 1. Plan eremu (rys. S. Maślak)

Mały erem wykuty w zboczu składał się z części mieszkalnej, odsłoniętej w 2015 roku, oraz kuchni i dziedzińca z którego obie części eremu były dostępne. Kuchnia była małym pomieszczeniem o wymiarach 4.0 x 1.8m o surowym wykończeniu, bez tynkowania ścian. Przy ścianie południowej znajdowała się kuchnia jedno-palnikowa, obudowana murkiem z amfor od strony wejścia co ułatwiało jej funkcjonowanie. W ścianie północnej znajdowała się mała nisza a pod ścianą zachodnią stało duże naczynie zasobowe. Podłoga była naturalna skałą bez polepy.

Fig. 2. Erem 6, wnętrze kuchni (fot. W. Godlewski)

Fig. 3. Erem 6, naczynie zasobowe (fot. W. Godlewski)

Zasyp zalegający w kuchni zawierał liczny zespół naczyń kuchennych i „stołowych” – czarki, talerze oraz qulle (rodzaj butli na napoje) a także liczne amfory po spożytym winie głównie lokalnej produkcji. Kosze wyplatane z liści palmowych oraz fragmenty tkanin i sandałów ze skóry uzupełniały pozostawione zasoby eremity. Ale wbrew pozorom był to człowiek dobrze znany w lokalnej fajumskiej społeczności. Świadczy o tym list napisany po grecku na papirusie, wprawna ręką, w którym mieszkaniec eremu, najprawdopodobniej Mwsi, jest zapraszany do miasta (zapewne Arsinoe) na spotkanie z ważną w środowisku osobą. Kilkanaście innych skrawków papirusów z fragmentami tekstów zapisanych w języku greckim i koptyjskim potwierdza intelektualny poziom mieszkańca eremu. Teksty jak i ceramika świadczą o wczesnym zamieszkaniu eremu na przełomie 5 i 6 wieku. Erem został opuszczony najpóźniej w 7 wieku. Jeden fragment tekstu, tak późno datowany, może być obiektem wtórnie przemieszczonym do wnętrza eremu już opuszczonego, np. przez wiatr.

Fig. 4. Erem 6, ceramika stołowa – qulle (K. Danys-Lasek)

Na terenie komu A z zabudową monastyczną, w jego centralnej części, odsłaniano północną część Budowli E, składającej się z kilku pomieszczeń. Ta rozległa budowla pełniła raczej funkcje gospodarcze, odsłonięto w jej wnętrzu zasobowe naczynia i pojemniki zbudowane z cegły. Ściany budowli są zachowane nisko, tuż nad poziomem chodzenia a pomieszczenia zostały częściowo zniszczone grobami, rozległego cmentarza A z XII–XIII wieku na którym były chowane osoby związane z klasztorem ale mieszkające poza nim w fajumskich wioskach.

Fig. 5. Budowla E, naczynie zasobowe (fot. W. Godlewski)

Równocześnie z pracami wykopaliskowymi prowadzono prace konserwatorskie ścian i wyposażenia wbudowanego w pomieszczenia wcześniej odsłonięte w Budowli G; Budowli J i Budowli AA, w centralnej części kompleksu monastycznego z X–XII wieku.

Fig. 6. Budowla G, widok od S. Po zabezpieczeniu ścian.

Materiał odsłonięty wcześniej, przechowywany w magazynie Misji w Naqlun, był poddany dodatkowym studiom. Dr D. Dzierzbicka przygotowywała do publikacji zatyczki amfor i butli na wino; dr M. Mossakowska-Gaubert zajmowała się szkłami z okresu późno antycznego ze śmietnika (stanowisko B na komie) jak również z okresu fatymickiego, głównie z cmentarza A; Dr Ch. Gaubert studiował teksty arabskie przygotowując ich publikację razem z dr Naim Vanthiemghem. Prof. T. Derda przygotowywał kolejne greckie teksty do publikacji. Studia nad ceramika prowadziła mgr K. Danys-Lasek, mgr A. Ryś zajmowała się malowanymi fragmentami tynku odsłoniętymi w 2014 roku na stanowisku D.
 

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski archeolog, kierownik badań Instytut Archeologii UW
2. Katarzyna Danys-Lasek ceramolog PCMA UW
3. prof. Tomasz Derda papirolog Instytut Archeologii UW
4. dr Dorota Dzierzbicka archeolog Instytut Archeologii UW
5. dr Christian Gaubert arabista IFAO, Kair
6. Szymon Maślak archeolog PCMA UW
7. dr Maria Mossakowska-Gaubert archeolog IFAO, Kair
8. Agnieszka Ryś archeolog freelancer
9. Goma Helmi Abdelraman inspektor MSA
10. Ahmed Mohamed Abdel Kader inspektor MSA
11. Ali Ramadan Said Al Said inspektor MSA

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl