Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Marea - Marea (1)

W trakcie kampanii 2016 r. podjęte zostały prace mające na celu zakończenie eksploracji bocznej kaplicy bazyliki od strony północnej jeziora Mariut (Fig. 1, # 50). Należy przypuszczać, iż cała kaplica składała się z jednego pomieszczenia obejmującego na planie numery # 6 i # 50 (Fig. 2). Bardzo interesująca jest zachodnia ściana kaplicy (Fig. 3). Wspomniana ściana była wykonana z bloków kamiennych. W jej południowej części widoczna jest niewielka prostokątna struktura ceglana. Wydaje się, że struktura ta była wypełnieniem niszy pochodzącej z pierwszej fazy użytkowania bazyliki. Nisza ta była zwieńczona łukiem co jest widoczne w jej zachowanym górnym odcinku ceglanej struktury. Natomiast w północnej części pomieszczenia widoczne są dwa blokaże. Właściwe wejście do pomieszczenia znajdowało się od strony nawy bocznej północnej (#2).
Bezpośrednio do kaplicy od strony północnej przylegały latryny. W roku 2016 została wyeksplorowana latryna o numerze pomieszczenia #51 (Fig. 4). Pod jej wschodnią ścianą  były umieszczone kamienne sedesy. Ściana dzieląca dwie latryny #51 i #14 zbudowana była z jednorodnych bloków kamiennych pokrytych tynkiem. Jest ona typową ścianą działową  z późniejszego czasu niż właściwy mur bazyliki i nie posiada z nim przewiązania. Na ścianie zachodniej latryny zostały także znalezione graffiti greckie i arabskie. We wspomnianym pomieszczeniu odnaleziono bardzo ważny zabytek – stoper od amfory na którym znajduje się napis ‘Αγία Μαρία (Fig. 5). Po wyeksplorowaniu latryna została zabezpieczona rusztowaniem z desek, które następnie zostały przysypane ziemią.
Do najciekawszych odkryć w tym sezonie można niewątpliwie zaliczyć stele z reliefowym przedstawieniem postaci w todze (Fig. 6). Obiekt ten został użyty w bazylice jako detal architektoniczny – pilaster, więc jest tzw. spolium. W dolnym lewym rogu widnieje fragment inskrypcji z której zachowały się trzy dobrze czytelne  łacińskie litery M♦DO.  
Innym bardzo interesującym zabytkiem odnalezionym we wspomnianym pomieszczeniu jest pieczęć – pierścień (Fig. 7). Posiada on dużą tarczę o średnicy 1,5 cm na której zapewne znajduje się przedstawienie świętej postaci. Popiersie wykonane jest w stosunkowo głębokim reliefie który, pozwala na odciskanie pieczęci. Szczegółowe badania w tym sektorze zostaną przeprowadzone w następnym sezonie.

Fig.1. Plan bazyliki, rys. D. Tarara

Fig.2. Kaplica (pomieszczenie nr # 6 i # 50) w bazylice, fot. D. Majchrzak

Fig.3. Ściana zachodnia kaplicy, fot. A. Drzymuchowska

Fig.4. Latryna (pomieszczenie #51)  przy kaplicy, fot. A. Drzymuchowska

Fig.5. Stoper od amfory z napisem ‘Αγία Μαρία, fot. D. Majchrzak

Fig.6. Stela z reliefowym przedstawieniem postaci w todze, fot. A. Drzymuchowska

 

Fig. 7. Pieczęć-pierścień, fot. D. Majchrzak

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl