Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Naqlun - Naqlun

Misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, kierowana przez prof. W. Godlewskiego pracowała w Naqlun (Fajum) od 5 września do 6 października 2016 roku.
Prowadzone badania obejmowały  dokumentację zniszczonych w ostatnich latach eremów oraz badania ratunkowe w eremie EE.50, jednym z najwcześniejszych eremów w zespole naqluńskim. Równocześnie prowadzono uzupełniające studia nad dokumentami greckimi i ceramiką, odsłoniętymi w poprzednich sezonach.
Erem EE.50, został zniszczony, najprawdopodobniej w 2016 roku przez nieznanych sprawców poszukujących najprawdopodobniej poniżej reliktów eremu grobu z epoki faraońskiej, sądząc na podstawie głębokich wykopów w miękkiej skale małej dolinki. Rozległy erem składający się z kilku zespołów mieszkalnych został jedynie częściowo odsłonięty. Pozyskany materiał, głównie ceramika, jednoznacznie pozwala datować erem na drugą połowę V wieku. Erem został wcześnie opuszczony, najpóźniej na przełomie VI i VII wieku.
Na terenie komu A, odsłonięto północno wschodnia część Budowli E, z gospodarczym wyposażeniem, oraz fragment „ulicy” oddzielającej Budowlę E od kompleksu D.
Prowadzono również prace dokumentacyjne średniowiecznego zespołu monastycznego zbudowanego wokół kościoła Archanioła Gabriela.

Fig.1. EE.50. Pomieszczenie mieszkalne z dołem zasobowym

Fig. 2. EE.50. Rabunkowe wkopy na terenie eremu

Fig. 3. EE.50, zniszczone oratorium , ze śladami dekoracji na tynku  i inskrypcji

Fig. 4. Plan eremu

Fig. 5. EE.50, LR.1

Fig. 6. EE.50. Wczesna czarka z zasypów eremu

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl