Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Dongola - Dongola

14.11.2016–27.02.2017
Misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego realizowała w terenie dwa programy sponsorowane przez QSAP nr.10 i QSAP nr.31 oraz finansowane przez PCMA.UW pod kierunkiem prof. Włodzimierza Godlewskiego, dr. Doroty Dzierzbickiej i prof. Adama Łajtara
Kontynuowano prace w Klasztorze (komu H), na terenie dziedzińca monastycznego oraz w wokół kościoła klasztornego w Budowli Centralnej, Budowli północno-wschodniej oraz po wschodniej stronie kościoła. Główne zadania realizowane na stanowisku to badania architektoniczne, oraz wyposażenia zachowanego w odsłanianych pomieszczeniach, dokumentacja inskrypcji staronubijskich i greckich, badania nad ceramiką, konserwacja malowideł w Budowli Centralnej oraz w Budowli NW.B.I, należących do najstarszych założeń w klasztorze z VI–VII wieku.
Wewnątrz Meczetu, oryginalnie Budowli z Salą Tronową królów Makurii, kontynuowano prace konserwatorskie – zrekonstruowano górną partię klatki schodowej prowadzącej na taras widokowy, który również został odbudowany i udostępniony turystom.
Na terenie Cytadeli kontynuowano prace we wnętrzu Kościoła Archanioła Rafaela (SWN.B.V), którego wnętrze zostało odsłonięte w całości, kontynuowano prace konserwatorskie nad odsłoniętymi malowidłami oraz inskrypcjami greckimi. Po północnej stronie kościoła odsłaniano górne warstwy zasypu zalegającego na ternie pomiędzy pałacem króla Joannesa I (SWB.B.I) a kościołem SWN.B.V. W okresie Fundż (XV–XVII wiek) był to teren wykorzystywany do celów gospodarczych podobnie jak wnętrze kościoła.
Fortyfikacje Cytadeli były odsłaniane po stronie wschodniej, głównie dolny mur powstrzymujący wydmy piaskowe zbudowany  w okresie Fundż, na odcinku około 40 metrów długości. Prowadzono również prace konserwatorskie Baszty N.2, oryginalnych fortyfikacji, datowanych na koniec V wieku.
Po północnej stronie Cytadeli na terenie komu B kontynuowano badania zabudowy mieszkalnej z epoki Fundż (XVI–XVII wiek).

Fig. 1. Cytadela, Baszta N.2 – prace zabezpieczające konstrukcję baszty, koniec V wieku

Fig. 2. Klasztor, Budowla Centralna, anioł, dat. VI–VII wiek. W trakcie odsłaniania i konserwacji

Fig. 3. Klasztor, stan badań, 2017

Fig. 4. Kościół Archanioła Rafaela, naosy, widok od północy

Fig. 5. Meczet 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl